Betrokken partijen

Deze aangesloten partijen bouwen met elkaar de nieuwe voedselketen, door middel van de inventarisatie van voedselbehoeften en de bijdragen die mensen kunnen leveren.

Local2Local

Local2Local is een boerencollectief uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Local2Local is een initiatief van Stichting Terecht AndersAmped en Van Garderen Zachtfruit en wordt gevormd door meer dan 70 producenten uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Deze samenwerking is klaar voor de toekomst.

Amped

Amped (iniatiefnemer van Local2Local en Voedsel in de Buurt) gelooft in een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Dit bereiken wij door het herstellen van de verbinding tussen boeren en burgers. Door samenwerking en korte ketens ontstaan nieuwe rechtvaardige economische systemen die leiden tot verhoging van de biodiversiteit, meer werkgelegenheid, gezondheid, begrip en geluk.

Anders denken over processen, markten, ketens, ICT en toepassingen. Voor Amped is waardecreatie een optelsom van veel aspecten, waarbij duurzaamheid en KISS centraal staan. Duurzaamheid door efficiëntie, alternatieve inzet van middelen, vereenvoudiging van processen en besparingen met voordelen voor producent en de consument. Amped verbindt zich aan waardecreatie en initieert hiermee samenwerkingverbanden, projecten, campagnes en nieuwe ondernemingen. Het succes van Amped is een samenspel van inhoudelijke en creatieve kruisbestuivingen, nauwe samenwerkingen en elkaar inspireren. Samenwerken aan de beste en meeste effectieve oplossing is ons doel. Al onze ervaringen en kennis van de mens tot mens, agrarische en publieke sector, consumentenmarkten, food, innovatieve ICT, media, communicatie en marketing zie je terug in ons werk. Iets wat we graag delen met jou en wat ons brengt bij onze volgende uitdaging, changing the game.

Amped heeft veel ervaring op het gebied van verkorting van de voedselketen. Een aantal (project)voorbeelden hiervan zijn:

POP3 Festival

Op 8 maart organiseert provincie Flevoland het POP3-Festival. Tijdens deze bijeenkomst worden de op landbouwgerichte subsidiemogelijkheden uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 gepresenteerd. Daarnaast zijn er ook inspirerende presentaties, demonstraties van innovaties en praktijkvoorbeelden uit de Flevolandse agro-foodketen. Er is veel ruimte voor interactie, het leggen van contacten met mogelijke partners voor projecten en het opdoen van inspiratie voor mogelijke projectideeën.

POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Nederland heeft het nationaal plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ingediend bij de Europese Commissie.

Derde plattelandsontwikkelingsprogramma
POP3 levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.


  

© 2024 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven